Σ∴ ΣΤ∴ ΚΙΝΥΡΑΣ Αρ. 3

ΣΕΠΤΗ ΣΤΟΑ ΚΙΝΥΡΑΣ Αρ. 3 Η Στ. “Κινύρας” ιδρύθηκε στην πόλη της Πάφου, στις 21 Απριλίου 1923 από τους αδελφούς της Στοάς Ζήνων, Λεμεσού. Η Στοά ήταν υπο την αρμοδιότητα της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος και ο πρώτος σεβάσμιος ήταν ο Αδ. Ζαφείριος Μαλαματένιος, ο οποίος...

Σ∴ΣΤ∴ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ Αρ. 13

LODGE ST. ANDREW No.13 Consecration Lodge St Andrew (LSA) 13, was consecrated in Paphos, on the 13th of February, 2013. The lodge was consecrated by Grand Officers from the Grand Lodge of Cyprus, headed by Grand Master Bro Panayiotis Ioannu.   Formation LSA had...

Σ∴ΣΤ∴ ΓΚΑΙΤΕ Αρ. 7

ΣΕΠΤΗ ΣΤΟΑ ΓKAITE Αρ. 7 ΕΝ.: ΑΝΑΤ.: ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΗΝ 1ην ΙΑΝΟΥΑΡΙΟY 2007 Η Σ. Στ. Γκαίτε υπ’ αριθ. 7 εν Ανατολή Λάρνακος, ιδρύθη την 1η Ιανουαρίου 2007, με την ελπίδα να εξυπηρετηθούν οι γερμανόφωνοι Αδδ. της περιοχής της Λάρνακας, αλλά και από την ευρύτερη...

Σ∴ΣΤ∴ ΚΟΙΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ Αρ. 6

ΣΕΠΤΗ ΣΤΟΑ ΚΟΙΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ Αρ. 6 Επετειακή αναφορά υπό του Ενδ∴ Μεγ∴ Α’ Επ∴ της Μεγ∴ Στ∴ της Κύπρου Αδ∴ Χρίστη Χριστοδούλου. «Το Ιστορικό Ιδρύσεως της Σ∴ Στ∴″ΚΟΙΝΟΝ ΚΥΠΡΙΩΝ″ υπ’ Αρ∴126». Αδ∴ μου σαν σήμερα πριν από 40 χρόνια, και συγκεκριμένα στις 4 Μαΐου το 1976 και...