TI ΕΙΝΑΙ Ο ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ

Ενδείξεις περί υπάρξεως του Τεκτονισμού εις την Κύπρο υπάρχουν από τον 18ον αιώνα, κυρίως εις την πόλη της Λάρνακας όπου υπήρχαν το λιμάνι και τα προξενεία της Νήσου. Αναφορά περί Τεκτονισμού γίνεται, για πρώτη φορά, το 1751 εις χειρόγραφο του εκ Λευκωσίας Πετράκη Καρίδη και μετά, το 1817, εις εγκύκλιο του Αρχιεπισκόπου, όπου και καταδικάζεται. Επίσης, σοβαρή ένδειξη της παρουσίας Τεκτόνων εις την Νήσο είναι οι ταφόπλακες με χαραγμένα Τεκτονικά Σύμβολα, που υπάρχουν εις τον περίβολο του Ιερού Ναού του Αγίου Λαζάρου και που χρονολογούνται εις τον 19ον αιώνα.

Εικάζεται ότι εις την Λάρνακα ήσαν τόσο λίγοι οι Αδελφοί, που για να συνεδριάσουν με την απαιτούμενη απαρτία, χρειαζόταν να ναυλοχούν πλοία εις την πόλη με Τέκτονες, ως μέλη του πληρώματος. Μετά τα γεγονότα του 1821 και την ενεργό ανάμειξη Τεκτόνων εις την Ελληνική Επανάσταση, εις την υπό Τουρκική κατοχή Κύπρο δεν έχουμε άλλες αναφορές και δυστυχώς δεν σώζονται αρχεία πέραν των πιο πάνω. Κύπριοι φοιτητές στο εξωτερικό και ιδιαιτέρως εις Αθήνας, είχαν μυηθεί στον Τεκτονισμό αλλά με την επάνοδο τους εις την Κύπρο δεν είχαν την δυνατότητα δημιουργίας Στοών. Ένας εξ αυτών ήταν ο Δρ. Ιωάννης Καραγεωργιάδης, ο οποίος είχε μυηθεί εις τον Τεκτονισμό εις την εν Αθήναις Στοά "Α' Πανελλήνιον" το 1865. Με την έλευση των Άγγλων, εις την Κύπρον το 1878 και την ίδρυση της πρώτης αγγλοφώνου Στοάς, "Άγιος Παύλος", το 1888, ο Αδ. Καραγεωργιάδης έγινε μέλος της. Στην συνέχεια, το 1893, με την συνδρομή Άγγλων και Ελλήνων Τεκτόνων ίδρυσε την Στοά "Ζήνων", την πρώτη ελληνόφωνο Στοά υπό την αιγίδα της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος. Αυτήν, με την παρέλευση του χρόνου, ακολούθησαν οι εγκαθιδρύσεις νέων ελληνοφώνων Στοών, κατά σειρά, εις Λάρνακα, Λευκωσία, Πάφο και Αμμόχωστο.

Η ΚΟΣΜΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΜΑΣ

Ο Ελευθεροτεκτονισμός (Τεκτονισμός) είναι μια απ' τις αρχαιότερες, μη θρησκευτικές, Αδελφότητες. Αυτή η περιγραφή, σκοπό έχει να εξηγήσει τον Τεκτονισμό, όπως ασκείται απ' τη Μεγάλη Στοά της Κύπρου και ν' απαντήσει σε ορισμένες παρανοήσεις. Ο Τεκτονισμός ως φιλοσοφικός, προοδευτικός και φιλανθρωπικός, αποσκοπεί την ηθική και πνευματική βελτίωση των μελών του με την αυτογνωσία, την έρευνα της αλήθειας, την αλληλεγγύη και την εφαρμογή ηθικών αρχών. Τα μέλη του διδάσκονται αυτές τις αρχές, με μια σειρά από εργασίες, οι οποίες ακολουθούν αρχαίους τύπους και χρησιμοποιούν έθιμα και σύμβολα των αρχαίων λιθοξόων, σαν αλληγορικούς οδηγούς.

Βασικό προσόν, για εισδοχή και απόκτηση της ιδιότητας του μέλους, είναι η πίστη στο Θεό και στην αποκεκαλυμμένη θέληση Αυτού. Μέλη μπορούν να γίνουν άνδρες, κάθε φυλής ή θρησκείας, οι οποίοι εκπληρώνουν αυτό το βασικό προσόν και είναι χρηστών ηθών.

Ο Τεκτονισμός δεν είναι θρησκεία, ούτε υποκατάστατο θρησκείας. Δέχεται άνδρες που ανήκουν σε διάφορες θρησκείες και ακολουθούν τη δική τους πίστη. Για τον λόγο αυτόν απαγορεύει θρησκευτικές συζητήσεις, κατά τις συναντήσεις των μελών του, σε οποιονδήποτε τεκτονικό χώρο. Δεν υπάρχει για τον Τεκτονισμό ιδιαίτερος Θεός. Ο Θεός κάθε Τέκτονα παραμένει Εκείνος της Θρησκείας του. Προκειμένου δε να μην υπάρχουν μεταξύ των Τεκτόνων, δογματικές αντιπαλότητες ή θρησκευτικές διαφορές, ο Θεός αποκαλείται με τη γενική προσωνυμία του Μεγάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος. Η Βίβλος του Νόμου που υπάρχει κατά τις τεκτονικές εργασίες, αποτελεί τεκμήριο πίστης στο Θεό κι ανάλογα με το θρήσκευμα που επικρατεί σε κάθε Χώρα, αυτή είναι, συνηθέστερα μεν, η Ιερά Βίβλος, άλλοτε δε το Κοράνι για τους Μωαμεθανούς, οι Βέδες για τους Βραχμάνους κ.ο.κ.

Οι Τρεις Μεγάλες Αρχές:

● Αδελφική Αγάπη
Κάθε πραγματικός Τέκτων, θα επιδείξει ανοχή και σεβασμό, στη γνώμη των άλλων, όπως και ευγένεια και κατανόηση.

● Αρωγή
Οι Τέκτονες διδάσκονται να ασκούν φιλανθρωπία και να ενδιαφέρονται όχι μόνο για τον εαυτό τους αλλά και για το σύνολο, διπλά, με ελεημοσύνη και με αγαθοεργία.

● Αλήθεια
Οι Τέκτονες αγωνίζονται για την αλήθεια, σκοπεύοντας σε υψηλές ηθικές αρχές και προσπαθώντας, σ' όλη τους τη ζωή, να τις επιτύχουν. Οι Τέκτονες πιστεύουν ότι αυτές οι αρχές, αντιπροσωπεύουν τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλισθεί ανώτερη ποιότητα ζωής, για όλους τους ανθρώπους.

ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρέπει να γίνει κατανοητό από κάθε μέλος του Τεκτονισμού ότι η συμμετοχή του σ' αυτόν δεν τον απαλλάσσει, σε καμιά περίπτωση, απ' τα καθήκοντά του απέναντι στην κοινωνία στην οποία αυτός ανήκει. Τα νέα του καθήκοντα τον καλούν να είναι υποδειγματικός στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του ως πολίτη. Το τεκτονικό του καθήκον περνά μέσω της προσωπικής, δημόσιας ή επαγγελματικής του ζωής, αλλά και της αγάπης του προς την ιδίαν αυτού Πατρίδα.
Ο Τεκτονισμός απαιτεί απ' τα μέλη του, σεβασμό στους Νόμους της Χώρας, στην οποία αυτοί εργάζονται και ζουν.
Οι Αρχές του Τεκτονισμού σε καμιά περίπτωση δεν αλληλοσυγκρούονται με τα καθήκοντα των μελών του ως πολιτών, στην εργασία τους, στο σπίτι τους ή στη δημόσια ζωή τους, αλλά απεναντίας, πρέπει να τους ενισχύουν στις δημόσιες και ιδιωτικές τους ευθύνες. Οπότε, δεν υπάρχει σύγχυση μεταξύ των Τεκτονικών και των κοινωνικών καθηκόντων.
Η εκμετάλλευση της τεκτονικής ιδιότητας για την προώθηση προσωπικών και επαγγελματικών συμφερόντων, είτε για τους ίδιους, είτε για τους άλλους Τέκτονες, είναι κατακριτέα και απορριπτέα, διότι αντιτίθεται στις υποσχέσεις που έδωσαν, για την εισδοχή τους στον Τεκτονισμό.

Το καθήκον του πολίτη, πρέπει πάντοτε να προέχει απ' τις υποχρεώσεις απέναντι στους άλλους Τέκτονες και κάθε προσπάθεια να καλυφθεί ένας Τέκτων για ανέντιμες ή παράνομες ενέργειες, αντιβαίνει προς το βασικό αυτό καθήκον και ως εκ τούτου, διώκεται πειθαρχικώς.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ

Απ' την ίδρυσή του, Ο Τεκτονισμός, ενδιαφέρεται για τα παιδιά, τους ασθενείς και τους ηλικιωμένους. Μεγάλα ποσά, που προέρχονται αποκλειστικά απ' τις συνδρομές και τις δωρεές των Τεκτόνων, διατίθενται για φιλανθρωπία.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Τέκτων δεν πρέπει να εκμεταλλεύεται την ιδιότητά του για να προωθήσει επαγγελματικά και προσωπικά συμφέροντα. Αυτό ξεκαθαρίζεται αρκετές φορές κατά την πρώιμη τεκτονική σταδιοδρομία, ώστε κανείς δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι το αγνοεί. Ο Τέκτων που παραβιάζει αυτόν τον κανόνα παύεται από την ενεργό υπηρεσία ή και διαγράφεται.
Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη: "Η αφοσίωσις εις την οικογένειαν, ο σεβασμός προς τους κοινωνικούς θεσμούς, η αγάπη προς την Πατρίδα και η τήρησις των καθηκόντων του πολίτου, είναι διά τον Τέκτονα ιερά, χωρίς να αντιτίθενται προς την αγάπην, ην οφείλει προς όλους τους ανθρώπους, εν τω πνεύματι της παγκοσμίου αδελφότητος και δικαιοσύνης".

ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΣ

Τα μυστικά του Τεκτονισμού έχουν σχέση με τους παραδοσιακούς τρόπους αναγνώρισης. `Αλλα μυστικά δεν υπάρχουν και γι' αυτό δεν είναι μυστική οργάνωση. Όπως κάθε άλλη εταιρεία, θεωρεί ότι κάποιες απ' τις εσωτερικές υποθέσεις του, δεν είναι ανάγκη να δημοσιοποιούνται. Τα μέλη του είναι ελεύθερα να αναγνωρίζουν την ιδιότητά τους, αν το επιθυμούν και το κάνουν αυτό όταν αξιόπιστα τους ζητηθεί.
Το Καταστατικό και ο Κανονισμός λειτουργίας του, είναι γνωστά στην Πολιτεία η οποία μπορεί να ασκήσει διοικητικό ή οικονομικό έλεγχο.

ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τεκτονισμός δεν είναι πολιτική οργάνωση, δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με κόμματα και οι πολιτικές συζητήσεις, σε τεκτονικές συναντήσεις, απαγορεύονται αυστηρά.

ΑΛΛΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Ο Τεκτονισμός ασκείται, σε κάθε Χώρα, με την ευθύνη μιας "κανονικώς ιδρυθείσης και λειτουργούσης" ανεξάρτητης Μεγάλης Στοάς. Στη Χώρα μας τέτοια είναι η Μεγάλη Στοά της Κύπρου, των Αρχαίων Ελευθέρων και Αποδεδεγμένων Τεκτόνων.

Υπάρχουν, ανά τον κόσμο και άλλοι Τεκτονικοί Τύποι, κυριότεροι απ' τους οποίους είναι ο Σκωτικός Τύπος και ο Τύπος της Υόρκης. Αυτοί διοικούνται από ξεχωριστά Ύπατα Συμβούλια και περιλαμβάνουν επιγενόμενους βαθμούς, τους οποίους παρακολουθούν, εφ' όσον επιθυμούν, οι Τέκτονες, παράλληλα και ανεξάρτητα απ' τους κύριους τεκτονικούς βαθμούς του Μαθητού, του Εταίρου και του Διδασκάλου.
Η κανονική λειτουργία των Υπάτων Συμβουλίων, προϋποθέτει την αναγνώριση τους από τη Μεγάλη Στοά της επικράτειας στην οποία αυτά βρίσκονται.

Υπάρχουν ενίοτε και άλλες αυτοαποκαλούμενες στοές ή παρατεκτονικές οργανώσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά που απαιτούνται ή δεν έχουν ιδρυθεί κανονικά ή επιτρέπουν ή ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μελών τους στην πολιτική ή δέχονται και γυναίκες ως μέλη τους. Αυτές οι στοές και οργανώσεις, δεν αναγνωρίζονται απ' τη Μεγάλη Στοά της Κύπρου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ο Τέκτων ενθαρρύνεται να εκτελεί τα καθήκοντά του, πρώτα προς τον Θεό (με οποιοδήποτε όνομα είναι γνωστός) μέσα απ' τη πίστη του και τη θρησκευτική του πρακτική, μετά προς την οικογένεια και τέλος προς τους συνανθρώπους του, μέσα απ' την φιλανθρωπία και την αλληλεγγύη.

Επίσης ο Τέκτων προσπαθεί συνεχώς να επιτύχει την ηθική και την πνευματική του βελτίωση.

● Ο Τεκτονισμός δεν είναι μυστική οργάνωση ούτε θρησκεία και δεν εμπλέκεται στην πολιτική.

● Όπως πολλές άλλες εταιρείες, κρίνει κάποιες από τις εσωτερικές του υποθέσεις σαν προσωπικά θέματα των μελών του.

● Δεν υπάρχουν μυστικά για τους σκοπούς και τις αρχές του. Καταστατικό και Κανονισμός λειτουργίας του είναι γνωστά στους ενδιαφερόμενους.

● Τα μυστικά του Τεκτονισμού έχουν να κάνουν με τους παραδοσιακούς τρόπους αναγνώρισης. Οι εργασίες του δεν είναι μυστικές, αλλά δεν γίνονται δημόσια.

● Σε κανονικές συζητήσεις, μόνο ελάχιστα πράγματα περί Τεκτονισμού μπορεί να μην αναφερθούν.

● Όταν το απαιτούν αξιόπιστοι λόγοι, οι Τέκτονες είναι ελεύθεροι να δηλώσουν την ιδιότητά τους και πρέπει να είναι υπερήφανοι γι' αυτήν.

TI ΕΙΝΑΙ Ο ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ

Ενδείξεις περί υπάρξεως του Τεκτονισμού εις την Κύπρο υπάρχουν από τον 18ον αιώνα, κυρίως εις την πόλη της Λάρνακας όπου υπήρχαν το λιμάνι και τα προξενεία της Νήσου. Αναφορά περί Τεκτονισμού γίνεται, για πρώτη φορά, το 1751 εις χειρόγραφο του εκ Λευκωσίας Πετράκη Καρίδη και μετά, το 1817, εις εγκύκλιο του Αρχιεπισκόπου, όπου και καταδικάζεται. Επίσης, σοβαρή ένδειξη της παρουσίας Τεκτόνων εις την Νήσο είναι οι ταφόπλακες με χαραγμένα Τεκτονικά Σύμβολα, που υπάρχουν εις τον περίβολο του Ιερού Ναού του Αγίου Λαζάρου και που χρονολογούνται εις τον 19ον αιώνα.

Εικάζεται ότι εις την Λάρνακα ήσαν τόσο λίγοι οι Αδελφοί, που για να συνεδριάσουν με την απαιτούμενη απαρτία, χρειαζόταν να ναυλοχούν πλοία εις την πόλη με Τέκτονες, ως μέλη του πληρώματος. Μετά τα γεγονότα του 1821 και την ενεργό ανάμειξη Τεκτόνων εις την Ελληνική Επανάσταση, εις την υπό Τουρκική κατοχή Κύπρο δεν έχουμε άλλες αναφορές και δυστυχώς δεν σώζονται αρχεία πέραν των πιο πάνω. Κύπριοι φοιτητές στο εξωτερικό και ιδιαιτέρως εις Αθήνας, είχαν μυηθεί στον Τεκτονισμό αλλά με την επάνοδο τους εις την Κύπρο δεν είχαν την δυνατότητα δημιουργίας Στοών. Ένας εξ αυτών ήταν ο Δρ. Ιωάννης Καραγεωργιάδης, ο οποίος είχε μυηθεί εις τον Τεκτονισμό εις την εν Αθήναις Στοά “Α’ Πανελλήνιον” το 1865. Με την έλευση των Άγγλων, εις την Κύπρον το 1878 και την ίδρυση της πρώτης αγγλοφώνου Στοάς, “Άγιος Παύλος”, το 1888, ο Αδ. Καραγεωργιάδης έγινε μέλος της. Στην συνέχεια, το 1893, με την συνδρομή Άγγλων και Ελλήνων Τεκτόνων ίδρυσε την Στοά “Ζήνων”, την πρώτη ελληνόφωνο Στοά υπό την αιγίδα της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος. Αυτήν, με την παρέλευση του χρόνου, ακολούθησαν οι εγκαθιδρύσεις νέων ελληνοφώνων Στοών, κατά σειρά, εις Λάρνακα, Λευκωσία, Πάφο και Αμμόχωστο.

Η ΚΟΣΜΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΜΑΣ

Ο Ελευθεροτεκτονισμός (Τεκτονισμός) είναι μια απ’ τις αρχαιότερες, μη θρησκευτικές, Αδελφότητες. Αυτή η περιγραφή, σκοπό έχει να εξηγήσει τον Τεκτονισμό, όπως ασκείται απ’ τη Μεγάλη Στοά της Κύπρου και ν’ απαντήσει σε ορισμένες παρανοήσεις. Ο Τεκτονισμός ως φιλοσοφικός, προοδευτικός και φιλανθρωπικός, αποσκοπεί την ηθική και πνευματική βελτίωση των μελών του με την αυτογνωσία, την έρευνα της αλήθειας, την αλληλεγγύη και την εφαρμογή ηθικών αρχών. Τα μέλη του διδάσκονται αυτές τις αρχές, με μια σειρά από εργασίες, οι οποίες ακολουθούν αρχαίους τύπους και χρησιμοποιούν έθιμα και σύμβολα των αρχαίων λιθοξόων, σαν αλληγορικούς οδηγούς.

Βασικό προσόν, για εισδοχή και απόκτηση της ιδιότητας του μέλους, είναι η πίστη στο Θεό και στην αποκεκαλυμμένη θέληση Αυτού. Μέλη μπορούν να γίνουν άνδρες, κάθε φυλής ή θρησκείας, οι οποίοι εκπληρώνουν αυτό το βασικό προσόν και είναι χρηστών ηθών.

Ο Τεκτονισμός δεν είναι θρησκεία, ούτε υποκατάστατο θρησκείας. Δέχεται άνδρες που ανήκουν σε διάφορες θρησκείες και ακολουθούν τη δική τους πίστη. Για τον λόγο αυτόν απαγορεύει θρησκευτικές συζητήσεις, κατά τις συναντήσεις των μελών του, σε οποιονδήποτε τεκτονικό χώρο. Δεν υπάρχει για τον Τεκτονισμό ιδιαίτερος Θεός. Ο Θεός κάθε Τέκτονα παραμένει Εκείνος της Θρησκείας του. Προκειμένου δε να μην υπάρχουν μεταξύ των Τεκτόνων, δογματικές αντιπαλότητες ή θρησκευτικές διαφορές, ο Θεός αποκαλείται με τη γενική προσωνυμία του Μεγάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος. Η Βίβλος του Νόμου που υπάρχει κατά τις τεκτονικές εργασίες, αποτελεί τεκμήριο πίστης στο Θεό κι ανάλογα με το θρήσκευμα που επικρατεί σε κάθε Χώρα, αυτή είναι, συνηθέστερα μεν, η Ιερά Βίβλος, άλλοτε δε το Κοράνι για τους Μωαμεθανούς, οι Βέδες για τους Βραχμάνους κ.ο.κ.

Οι Τρεις Μεγάλες Αρχές:

● Αδελφική Αγάπη
Κάθε πραγματικός Τέκτων, θα επιδείξει ανοχή και σεβασμό, στη γνώμη των άλλων, όπως και ευγένεια και κατανόηση.

● Αρωγή
Οι Τέκτονες διδάσκονται να ασκούν φιλανθρωπία και να ενδιαφέρονται όχι μόνο για τον εαυτό τους αλλά και για το σύνολο, διπλά, με ελεημοσύνη και με αγαθοεργία.

● Αλήθεια
Οι Τέκτονες αγωνίζονται για την αλήθεια, σκοπεύοντας σε υψηλές ηθικές αρχές και προσπαθώντας, σ’ όλη τους τη ζωή, να τις επιτύχουν. Οι Τέκτονες πιστεύουν ότι αυτές οι αρχές, αντιπροσωπεύουν τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλισθεί ανώτερη ποιότητα ζωής, για όλους τους ανθρώπους.

ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρέπει να γίνει κατανοητό από κάθε μέλος του Τεκτονισμού ότι η συμμετοχή του σ’ αυτόν δεν τον απαλλάσσει, σε καμιά περίπτωση, απ’ τα καθήκοντά του απέναντι στην κοινωνία στην οποία αυτός ανήκει. Τα νέα του καθήκοντα τον καλούν να είναι υποδειγματικός στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του ως πολίτη. Το τεκτονικό του καθήκον περνά μέσω της προσωπικής, δημόσιας ή επαγγελματικής του ζωής, αλλά και της αγάπης του προς την ιδίαν αυτού Πατρίδα.
Ο Τεκτονισμός απαιτεί απ’ τα μέλη του, σεβασμό στους Νόμους της Χώρας, στην οποία αυτοί εργάζονται και ζουν.
Οι Αρχές του Τεκτονισμού σε καμιά περίπτωση δεν αλληλοσυγκρούονται με τα καθήκοντα των μελών του ως πολιτών, στην εργασία τους, στο σπίτι τους ή στη δημόσια ζωή τους, αλλά απεναντίας, πρέπει να τους ενισχύουν στις δημόσιες και ιδιωτικές τους ευθύνες. Οπότε, δεν υπάρχει σύγχυση μεταξύ των Τεκτονικών και των κοινωνικών καθηκόντων.
Η εκμετάλλευση της τεκτονικής ιδιότητας για την προώθηση προσωπικών και επαγγελματικών συμφερόντων, είτε για τους ίδιους, είτε για τους άλλους Τέκτονες, είναι κατακριτέα και απορριπτέα, διότι αντιτίθεται στις υποσχέσεις που έδωσαν, για την εισδοχή τους στον Τεκτονισμό.

Το καθήκον του πολίτη, πρέπει πάντοτε να προέχει απ’ τις υποχρεώσεις απέναντι στους άλλους Τέκτονες και κάθε προσπάθεια να καλυφθεί ένας Τέκτων για ανέντιμες ή παράνομες ενέργειες, αντιβαίνει προς το βασικό αυτό καθήκον και ως εκ τούτου, διώκεται πειθαρχικώς.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ

Απ’ την ίδρυσή του, Ο Τεκτονισμός, ενδιαφέρεται για τα παιδιά, τους ασθενείς και τους ηλικιωμένους. Μεγάλα ποσά, που προέρχονται αποκλειστικά απ’ τις συνδρομές και τις δωρεές των Τεκτόνων, διατίθενται για φιλανθρωπία.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Τέκτων δεν πρέπει να εκμεταλλεύεται την ιδιότητά του για να προωθήσει επαγγελματικά και προσωπικά συμφέροντα. Αυτό ξεκαθαρίζεται αρκετές φορές κατά την πρώιμη τεκτονική σταδιοδρομία, ώστε κανείς δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι το αγνοεί. Ο Τέκτων που παραβιάζει αυτόν τον κανόνα παύεται από την ενεργό υπηρεσία ή και διαγράφεται.
Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη: “Η αφοσίωσις εις την οικογένειαν, ο σεβασμός προς τους κοινωνικούς θεσμούς, η αγάπη προς την Πατρίδα και η τήρησις των καθηκόντων του πολίτου, είναι διά τον Τέκτονα ιερά, χωρίς να αντιτίθενται προς την αγάπην, ην οφείλει προς όλους τους ανθρώπους, εν τω πνεύματι της παγκοσμίου αδελφότητος και δικαιοσύνης”.

ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΣ

Τα μυστικά του Τεκτονισμού έχουν σχέση με τους παραδοσιακούς τρόπους αναγνώρισης. `Αλλα μυστικά δεν υπάρχουν και γι’ αυτό δεν είναι μυστική οργάνωση. Όπως κάθε άλλη εταιρεία, θεωρεί ότι κάποιες απ’ τις εσωτερικές υποθέσεις του, δεν είναι ανάγκη να δημοσιοποιούνται. Τα μέλη του είναι ελεύθερα να αναγνωρίζουν την ιδιότητά τους, αν το επιθυμούν και το κάνουν αυτό όταν αξιόπιστα τους ζητηθεί.
Το Καταστατικό και ο Κανονισμός λειτουργίας του, είναι γνωστά στην Πολιτεία η οποία μπορεί να ασκήσει διοικητικό ή οικονομικό έλεγχο.

ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τεκτονισμός δεν είναι πολιτική οργάνωση, δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με κόμματα και οι πολιτικές συζητήσεις, σε τεκτονικές συναντήσεις, απαγορεύονται αυστηρά.

ΑΛΛΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Ο Τεκτονισμός ασκείται, σε κάθε Χώρα, με την ευθύνη μιας “κανονικώς ιδρυθείσης και λειτουργούσης” ανεξάρτητης Μεγάλης Στοάς. Στη Χώρα μας τέτοια είναι η Μεγάλη Στοά της Κύπρου, των Αρχαίων Ελευθέρων και Αποδεδεγμένων Τεκτόνων.

Υπάρχουν, ανά τον κόσμο και άλλοι Τεκτονικοί Τύποι, κυριότεροι απ’ τους οποίους είναι ο Σκωτικός Τύπος και ο Τύπος της Υόρκης. Αυτοί διοικούνται από ξεχωριστά Ύπατα Συμβούλια και περιλαμβάνουν επιγενόμενους βαθμούς, τους οποίους παρακολουθούν, εφ’ όσον επιθυμούν, οι Τέκτονες, παράλληλα και ανεξάρτητα απ’ τους κύριους τεκτονικούς βαθμούς του Μαθητού, του Εταίρου και του Διδασκάλου.
Η κανονική λειτουργία των Υπάτων Συμβουλίων, προϋποθέτει την αναγνώριση τους από τη Μεγάλη Στοά της επικράτειας στην οποία αυτά βρίσκονται.

Υπάρχουν ενίοτε και άλλες αυτοαποκαλούμενες στοές ή παρατεκτονικές οργανώσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά που απαιτούνται ή δεν έχουν ιδρυθεί κανονικά ή επιτρέπουν ή ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μελών τους στην πολιτική ή δέχονται και γυναίκες ως μέλη τους. Αυτές οι στοές και οργανώσεις, δεν αναγνωρίζονται απ’ τη Μεγάλη Στοά της Κύπρου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ο Τέκτων ενθαρρύνεται να εκτελεί τα καθήκοντά του, πρώτα προς τον Θεό (με οποιοδήποτε όνομα είναι γνωστός) μέσα απ’ τη πίστη του και τη θρησκευτική του πρακτική, μετά προς την οικογένεια και τέλος προς τους συνανθρώπους του, μέσα απ’ την φιλανθρωπία και την αλληλεγγύη.

Επίσης ο Τέκτων προσπαθεί συνεχώς να επιτύχει την ηθική και την πνευματική του βελτίωση.

● Ο Τεκτονισμός δεν είναι μυστική οργάνωση ούτε θρησκεία και δεν εμπλέκεται στην πολιτική.

● Όπως πολλές άλλες εταιρείες, κρίνει κάποιες από τις εσωτερικές του υποθέσεις σαν προσωπικά θέματα των μελών του.

● Δεν υπάρχουν μυστικά για τους σκοπούς και τις αρχές του. Καταστατικό και Κανονισμός λειτουργίας του είναι γνωστά στους ενδιαφερόμενους.

● Τα μυστικά του Τεκτονισμού έχουν να κάνουν με τους παραδοσιακούς τρόπους αναγνώρισης. Οι εργασίες του δεν είναι μυστικές, αλλά δεν γίνονται δημόσια.

● Σε κανονικές συζητήσεις, μόνο ελάχιστα πράγματα περί Τεκτονισμού μπορεί να μην αναφερθούν.

● Όταν το απαιτούν αξιόπιστοι λόγοι, οι Τέκτονες είναι ελεύθεροι να δηλώσουν την ιδιότητά τους και πρέπει να είναι υπερήφανοι γι’ αυτήν.

“Ελευθερία, Iσότητα, Aδελφότητα”


Βρείτε μας στο Facebook

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Ακολουθήστε μας στο Instagram