ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Σύμφωνα με τα διεθνή Τεκτονικά ειωθότα, κάθε ανεξάρτητο κράτος δικαιούται να έχει μίαν Μεγάλη Στοά, κάτω από την οποίαν θα λειτουργούν όλες οι Στοές της επικράτειας. Παρόλο ότι από της ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960, οι Τέκτονες της Κύπρου εδικαιούντο να ιδρύσουν την δική τους Μεγάλη Στοά, τούτο, δια πολλούς λόγους, κυρίως συναισθηματικούς, δεν υλοποιείτο. Μετά από αρκετές προσπάθειες, οι Κύπριοι Τέκτονες, την 4ην Δεκεμβρίου 2005, συνήλθαν τελικά εις Γενική Συνέλευση και πήραν την ιστορική απόφαση της ιδρύσεως της δικής τους Μεγάλης Στοάς της Κύπρου, δια συντριπτικής πλειοψηφίας

Ως Ιδρυτικά Μέλη ήσαν οι ακόλουθες Στοές, μέχρι τότε υπό την αιγίδα της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος:
● Στοά “ΚΙΜΩΝ”, εν Ανατ. Λάρνακος, ιδρυθείσα το 1918
● Στοά “ΣΟΛΩΝ”, εν Ανατ. Λευκωσίας, ιδρυθείσα το 1921
● Στοά “ΚΙΝΥΡΑΣ”, εν Ανατ. Πάφου, ιδρυθείσα το 1923
● Στοά “ΕΥΑΓΟΡΑΣ”, εν Ανατ. Αμμοχώστου, ιδρυθείσα το 1928
● Στοά “ΑΔΩΝΙΣ”, εν Ανατ\ Λευκωσίας, ιδρυθείσα το 1961
● Στοά “ΚΟΙΝΟΝ ΚΥΠΡΙΩΝ”, εν Ανατ. Λευκωσίας, ιδρυθείσα το 1977

Τα μέλη της Στοάς «ΖΗΝΩΝ» Λεμεσού αποφάσισαν να παραμείνουν εις την Μεγάλη Στοά της Ελλάδος και η Στοά «ΦΟΙΝΙΞ» Λευκωσίας να ενταχθούν στην Περιφερική Μεγάλη Στοά της Αγγλίας. Το 2022 μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών, η Στοά «ΖΗΝΩΝ» εντάσσεται στην Μεγάλη Στοά της Κύπρου και το γεγονός εορτάστηκε με λαμπρή τελετή.

Η 1η Εκλογική Συνέλευση της Μεγάλης Στοάς της Κύπρου διεξήχθη την 15η Ιανουαρίου 2006 κατά την οποία εξελέγησαν οι ακόλουθοι Τέκτονες οι οποίοι και αποτέλεσαν το 1ο Μεγάλο Συμβούλιο της Μεγάλης Στοάς της Κύπρου:

Με. Διδάσκαλος: Ενδοξότ. Αδ. Ιβίκκος Βορκάς
Προσθ. Μεγ. Διδ.: Ένδ. Αδ. Ανδρέας Ασσιώτης
Α’ Μεγ. Επ.: Ένδ. Αδ. Παναγιώτης Ιωάννου
Β’ Μεγ. Επ.: Ένδ. Αδ. Σάββας Πιλακούτας
Μεγ. Ρήτωρ: Ένδ. Αδ. Αδάμος Κωμοδρόμος
Μεγ. Γεν. Γραμματεύς: Ένδ. Αδ. Χαρουτιούν Αρακελιάν
Μεγ. Θησαυροφ.: Ένδ. Αδ. Κυριάκος Νεοκλέους
Μεγ. Ελεονόμος: Ένδ. Αδ. Αντώνης Νεοφύτου
Μεγ. Τελετάρχης: Ένδ. Αδ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος
Μεγ. Δοκιμαστής: Ένδ. Αδ. Παναγιώτης Βαβλίτης
Μεγ. Στεγαστής: Ένδ. Αδ. Χριστόδουλος Κυπερούντας

ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΤΟΕΣ

Σ∴ΣΤ∴ΚΙΜΩΝ ΑΡ. 1

Σ∴ΣΤ∴ΣΟΛΩΝ ΑΡ. 2

Σ∴ΣΤ∴ΚΙΝΥΡΑΣ ΑΡ. 3

Σ∴ΣΤ∴ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΑΡ. 4

Σ∴ΣΤ∴ΑΔΩΝΙΣ ΑΡ. 5

Σ∴ΣΤ∴ΚΟΙΝΟΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΡ. 6

Σ∴ ΣΤ∴ ΓKAITE ΑΡ.7

Σ∴ ΣΤ∴ GIUSEPPE GARIBALDI ΑΡ. 8

Σ∴ΣΤ∴ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΜΑΘΟΥΣΙΑ ΑΡ. 9

Σ∴ΣΤ∴ΧΙΡΑΜ ΑΠΙΦ ΑΡ. 10

SALINA LODGE ΑΡ. 11

Σ∴ΣΤ∴STR. OBSERV. ΑΡ. 12

LODGE AT ST. ANDREW ΑΡ. 13

Σ∴ΣΤ∴ΠΕΡΣΕΑΣ ΑΡ. 14

Σ∴ΣΤ∴UNITY ΑΡ. 15

Lodge ΖΗΝΩΝ

Σ∴ΣΤ∴ΖΗΝΩΝ ΑΡ. 18