ΣΕΠΤΗ ΣΤΟΑ ΓKAITE Αρ. 7

ΕΝ.: ΑΝΑΤ.: ΛΑΡΝΑΚΟΣ
ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΗΝ 1ην ΙΑΝΟΥΑΡΙΟY 2007

Η Σ. Στ. Γκαίτε υπ’ αριθ. 7 εν Ανατολή Λάρνακος, ιδρύθη την 1η Ιανουαρίου 2007, με την ελπίδα να εξυπηρετηθούν οι γερμανόφωνοι Αδδ. της περιοχής της Λάρνακας, αλλά και από την ευρύτερη επικράτεια της ΜΣΤΚ.

Κύριος εισηγητής για ίδρυση γερμανόφωνης Στοάς στη Κύπρο ήταν ο ο Εδοξοτ. Αδ. Michael Krauss, τότε ΜΔ της ΜΣ της Αυστρίας, μιάς των συνιδρυτών της ΜΣΤΚ, αλλά και δύο υψηλόβαθμα στελέχη της ΜΣ της Γερμανίας, των Αδδ. Δρ. Χρήστου Σταμπόλη και Dr. Wolfgang Weber, οι οποίοι και είχαν πριμοδοτήσει την υπό ίδρυση Στοά τόσον οικονομικά, αλλά κυρίως με υλικά στοιχεία, όπως τυπικά και άλλα «εργαλεία» , σύμφωνα με το Τυπικό των συμβολικών Στοών της Γερμανίας, Αυστρίας και Ελβετίας. Η Στοά Γκαίτε εργάζετο με το Γερμανικό (= Αυστριακό / Ελβετικό) Τυπικό, με μία Συνεδρία ανά μήνα, όπως και οι τότε άλλες ξενόγλωσσες Στοές της ΜΣΤΚ.

Η επιλογή της Λάρνακας ως Ανατολή της Στοάς οφείλεται κυρίως εις το ότι εδώ ήταν εγκαταστημένοι οι περισσότεροι γερμανόφωνοι Αδδ. αλλά και Γερμανοί, Αυστριακοί και άλλοι γερμανόφωνοι ξένοι Αδδ., καθώς επίσης διότι η Λάρνακα από γεωγραφικής απόψεως είναι προσβάσιμη από όλες τις επαρχίες και περιοχές της Κύπρου.

Πρώτος και ως εγκαθιδρύων Σεβ. ανέλαβε ο Σεβ. Αδ. Νάκης Αντωνίου, πρώην Σεβ. της Σ. Στ. Κίμων Αρ, 1 Αν. Λάρνακας και ακολούθησαν οι Σεβ. Αδδ. Πέτρος Μαχαλεπής, Helmut Rehm, Christian Tomasberger και Jahn van Boyk, Μέλη της νεοϊδρυθείσας Στοάς ήταν Αδδ. των Σ. Στ. Κίμων Λάρνακας, Σόλων και Άδωνις Λευκωσίας και Κινύρας Πάφου με προσωρινή διπλή ιδιότητα, οι οποίοι σύντομα αντικαταστάθηκαν από νέους Γερμανούς και Αυστριακούς Αδδ. από Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο και από άλλους νεομυηθέντες γερμανόφωνους Αδδ.

Λόγω ατυχούς συγκυρίας, η Σ. Στ. Γκαίτε αποψιλώθηκε από τα μέλη της, είτε λόγω επαναπατρισμού των περισσοτέρων αλλά και μεταστάσεως άλλων εις την Αιώνιαν Ανατολή. Αδυνατούσα πλέον η Στοά να εξασφαλίσει τον επαρκή αριθμό Αδδ. για τις Εργασίες, καταλήξαμε εις τη προσωρινή μετάταξη του Εργαστηρίου εις ανενεργό κατάσταση και παραδόθηκαν ο Χάρτης Λειτουργίας, η Γραμματεία και το Θησαυροφυλάκιο εις τη ΜΣΤΚ.

Κατά τη σύντομη 10ετή λειτουργία της, η Σ. Στ. Γκαίτε επιτέλεσε αξιόλογο έργο, πλούσιο σε μυητικό και πνευματικό επίπεδο και χαρακτηρίζετο ιδιαιτέρως από τους πολύ στενούς δεσμούς φιλίας και αδελφοσύνης των μελών αλλά και των επισκεπτών της. Όλες ανεξαιρέτως οι Εργασίες συμπληρώνονταν από Αγάπη που ακολουθούσε, εντός η εκτός του Ναού.

Ελπίδα όλων η επαναλειτουργία της Στοάς, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.