ΣΕΠΤΗ ΣΤΟΑ ΚΟΙΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ Αρ. 6

Επετειακή αναφορά υπό του Ενδ Μεγ Α’ Επ της Μεγ Στ της Κύπρου Αδ Χρίστη Χριστοδούλου. «Το Ιστορικό Ιδρύσεως της Σ Στ∴″ΚΟΙΝΟΝ ΚΥΠΡΙΩΝ υπ’ Αρ126».

Αδ μου σαν σήμερα πριν από 40 χρόνια, και συγκεκριμένα στις 4 Μαΐου το 1976 και ημέρα Τρίτη στο Τεκτ Μέγαρο Λευκωσίας, μία ομάδα επιφανών Τεκταπό διάφορες Στκυρίως της Λευκωσίας οι οποίοι ξεχώριζαν για το έργο τους στις τάξεις του Τεκτονισμού, αποφάσισαν να εργαστούν για τον Τεκτονισμό της Κύπρου σε βάθος. Οραματίστηκαν να δημιουργήσουν μία νέα Στοά υψηλού επιπέδου.

Αυτά τα άτομα αδιαμφισβήτητης αξίας και ικανότητας που με την παρουσία τους στα δρώμενα του Κυπριακού Τεκτονισμού, άφησαν διαχρονικά το δικό τους χαρακτηριστικό στίγμα, στοχάστηκαν να ενώσουν τόσο τις δικές τους δυνάμεις όσο και άλλων επίλεκτων Αδ από όλες τις Τεκτ Στ της Κύπρου και να ασχοληθούν με την ιστορία του Κυπριακού Τεκτονισμού.

Έτσι λοιπόν την Τρίτη 4 Μαΐου 1976 στο Τεκτ Μέγαρο Λευκωσίας οι Αδ ΑδΚώστας Θεμιστοκλέους, Κύπρος Χρυσάνθης, Γεώργιος Παπαχαραλάμπους, Στέλιος Συκαλλίδης, Ιωάννης Μελιφρονίδης, Αντώνιος Παπαϊωάννου, Θεόδουλος Πανταζής, Θεόδωρος Παπαδόπουλος και Κώστας Μιχαηλίδης, συσκέπτονται και ανταλλάζουν διάφορες απόψεις μεταξύ τους, όπου στο τέλος αποφασίζουν ότι η νέα αυτή Στ εκτός από τις κανονικές εργασίες θα ασχοληθεί με έρευνα της Τεκτονικής Ιστορίας της Κύπρου.

Τα μέλη θα ήταν ενεργά μέλη άλλων Στοών της Κύπρου τα οποία θα επιλεγούν, ούτως ώστε να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα και δεν θα είναι πέραν των 20 ατόμων. Αν δε χρειαζόταν εκτός από την επιλογή των ενεργών μελών από άλλες Στ θα μπορούσε να γίνει αφύπνιση παλαιών Τεκτ ή ακόμη και ειδική μύηση προσοντούχων υποψηφίων από την κοινωνία.

Επίσης αποφασίστηκε ότι θα τηρηθούν όλοι οι κανονισμοί βάση των τυπικών για τις συνεδρίες της Στ αυτής.

Μία πρόταση ήταν να επισκέπτονται τα μέλη της Στ αυτής άλλες Στ και να κάνουν ομιλίες τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ο καθένας τους. Δεν ήταν και τόσο εύκολο να επισκέπτεται κάποιος Στοές σε άλλες πόλεις τότε και δεν γινόντουσαν τόσες πολλές εργασίες όπως σήμερα. Η πρόσβαση σε κάποια συγγράμματα δεν ήταν τόσο εύκολη όσο σήμερα με το διαδίκτυο που κάποιος μπορεί να έχει σχετικά πολύ πιο εύκολα πληροφορίες για όλα τα θέματα και σε λίγο χρονικό διάστημα.

Έτσι  λοιπόν άρχισαν οι διαδικασίες εξασφάλισης της έγκρισης  από τη Μεγ Στ της Ελλάδος, αφού όλες οι ελληνόφωνες Στ της Κύπρου ήταν υπό την αιγίδα της Μεγ Στ της Ελλάδος. 

Την ίδια μέρα λοιπόν ο Αδ Κώστας Θεμιστοκλέους ο οποίος όπως φαίνεται στη συνέχεια είχε πάρει την μεγαλύτερη ευθύνη στους ώμους του, μιας και  προέδρευε της επιτροπής και αναλάμβανε ταυτόχρονα την επικοινωνία με τη Μεγ Στ της Ελλάδος, φρόντισε να συνταχτεί το πρακτικό της συνεδρίας, πίνακας ονομάτων με  όλα τα απαιτούμενα στοιχείων των Αδ όπως ονόματα, τον τόπο και το χρόνο γεννήσεως, το επάγγελμα, τη διεύθυνση διαμονής, τον Τεκ Βαθ και τη Στόλων των αιτουμένων προς ίδρυση Συμβ Στ, όπως επίσης την συνοδευτική επιστολή που ακολουθεί. (δεξιά εικόνα)

Το δε πρακτικό της συνεδρίας αυτής επισυνάπτεται, όπως επίσης και ο κατάλογος των ονομάτων των Αδ, την ειδικότητα τους τη χρονολογία γέννησης, διεύθυνση, την Στ προέλευσης και τον Τεκτ Βαθ που κατείχε ο κάθε ένας.

Την 13η Ιουλίου 1976 ο Μεγ Γεν Γραμμ Χρίστος Ριζόπουλος  απαντά στον Αδ Κώστα Θεμιστοκλέους για την υπόθεση Σεπτ Στ ΚΟΙΝΟΝ ΚΥΠΡΙΩΝ με κάποιες υποδείξεις .

Μεσολαβεί το καλοκαίρι και τη 5ην Οκτωβρίου 1976 και η Μεγ Στ της Ελλάδος εκτός του ότι επιβεβαιώνει την έγκριση της για την ίδρυση του νέου τούτου εργαστηρίου εν Αν Λευκωσίας υπό τον διακριτικό τίτλο Σεπ Στ ΚΟΙΝΟΝ ΚΥΠΡΙΩΝ, ζητά να συγκληθούν τα ιδρυτικά μέλη, να σχηματιστεί το πρώτο Συμβούλιο, να ολοκληρωθεί ο ειδικός κανονισμός και να υποβληθεί προς έγκριση.

Την 1η Δεκεμβρίου 1976 τα μέλη της ομάδας πρωτοβουλίας ίδρυσης της Στ∴ συνέρχονται για να εγκρίνουν πρώτα τον Ειδικόν Κανονισμόν και μετά να αναδείξουν το 1ο Συμβούλιο. Στο πρακτικό της συνεδρίας αυτής αναφέρονται τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών, τα οποία, σύμφωνα με τα πρακτικά, έχουν ως εξής:

Σεβ∴ ο Αδ∴ Κύπρος Χρυσάνθης
Α’∴ Επ∴ ο Αδ∴ Θεόδωρος Παπαδόπουλος
Β’∴Επ∴ ο Αδ∴ Θεόδουλος Πανταζής
Ρητ∴ ο Αδ∴ Κώστας Μιχαηλίδης
Γραμ∴ ο Αδ∴ Ιωάννης Μελιφρονίδης
Στεγ∴ ο Αδ∴ Στέλιος Συκαλλίδης
Α’∴ Δοκ∴ Αντώνιος Παπαϊωάννου
Τελ∴ ο Αδ∴ Ανδρέας Χριστοδουλίδης
Ελεον∴ ο Αδ∴ Γεώργιος Παπαχαραλάμπους
Ταμ∴ ο Αδ∴ Κώστας Θεμιστοκλέους

Επισυνάπτονται τα Πρακτικά της Συνεδρίας. 

 

Στις 6 Δεκεμβρίου ο Αδ Κώστας Θεμιστοκλέους με επιστολή του αναφέρει στη Μεγ Στ της Ελλάδος. 

Την 21η Ιανουαρίου 1977 η Μεγ Στ της Ελλάδος απαντά προς την Σεπ Στ ΚΟΙΝΟΝ ΚΥΠΡΙΩΝ και συγχαίρει τους εκλεγέντες στο 1ο Συμβούλιο  Αξιωμ της Στ όπως επίσης ανακοινώνει την έγκριση του Ειδικού Κανονισμού της Στ∴ 

Μέσα στα αρχεία της Στ  εντοπίστηκε επιστολή του ο Αδ Κώστα Θεμιστοκλέους  της 14ης Φεβρουαρίου 1977, που απευθύνεται γενικά σε Αδδ και αναφέρει. (πάνω εικόνα)

Φαίνεται όμως πως προέκυψε κάποια αναβολή διότι η Συνεδρία εγκαθίδρυσης επίσημα καταγεγραμμένη τόσο στο βιβλίο παρουσιών, όσο και στο βιβλίο πρακτικών, δεν είναι η12η Μαρτίου που αναγράφεται στην επιστολή του Αδ Θεμιστοκλέους αλλά η 16η Απριλίου 1977. Επίσημη ημερομηνία εγκαθίδρυσης που είναι καταχωρημένη και στα αρχεία της Μεγ  Σττης Κύπρου.

Σημαντικό όμως είναι να αναφερθεί ότι στο εκδοθέν Δίπλωμα της Στ από την Μεγ Στ της Ελλάδος αναγράφεται ως ημερομηνία εγκαθίδρυσης  η 4η Μαΐου, ημερομηνία κατά την οποία έγινε η 1η συνάντηση των ιδρυτικών μελών ή αν θέλετε της ομάδας πρωτοβουλίας. 

Επισυνάπτεται ο χαραχθείς πίνακας των πρακτικών της Συνεδρίας της 16ης Απριλίου 1977, επίσημης ημέρας εγκαθίδρυσης της Σεπ Στ ΚΟΙΝΟΝ ΚΥΠΡΙΩΝ.

Ε∴Δ∴Τ∴Μ∴Α∴Τ∴Σ∴
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΡΧΩΝ
1Η Τακτ∴ Συνεδ∴ εγκαταστάσεως Αρχών την 16ην Απριλίου, ημέραν Σάββατον και ώραν 5.00 μ.μ. 

1- Έναρξις εργασιών
Παρόντων των φιλτ∴ Αδ∴ Αξιωμ∴ της Σεπ∴ Στ∴ ΚΟΙΝΟΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΥΠ’ ΑΡ. 126, ων τα ονόματα αναγράφονται στο βιβλίον παρουσιών της Στ∴, άρχονται αι εργασίαι υπό την Σφυρ∴ του εψηφισμένου Σεβ∴ Αδ∴ Κύπρου Χρυσάνθη, πάντων δε των λοιπών Αξ∴ κατεχόντων τας οικίας θέσεις πλην του Στεγ∴ Αδ∴ Στέλιου Συκαλλίδη απουσιάζοντος δικαιολογημένως.
Ο Σεβ ∴ ανέφερε εις τους λοιπούς Αξιωμ∴ τας εξής εισηγήσεις αι οποίαι έγιναν δεκταί:

(α) Να θεωρηθούν οι εν ενεργεία Σεβ∴ και Μεγ∴ Επιθ∴ ως συνιδρυταί της Στ∴, χωρίς όμως να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι .

(β) Να εκφρασθούν θερμές ευχαριστίες προς την Σεπ∴ Στ∴ ΑΔΩΝΙΣ η οποία κατά πολλούς τρόπους, κυρίως οικονομικώς εβοήθησεν εις την ίδρυσιν της νέας Στ∴.
(γ) Εισηγήθην τελικά ο Αδ∴ Σεβ∴ την 3ην Μαΐου ως ημέραν συνεδριάσεως (Τρίτην και ώραν 7.00μ.μ.).

(δ) Εισηγήθην ως Επίτ∴ μέλη τους εξής:
Ενδοξ∴ Μεγ∴ Διδ∴ Φιλτ∴ Αδ∴ Γ. Σεργόπουλον.
Ενδοξ∴ Μεγ∴ Γεν∴ Γραμμ∴ Αδ∴ Χρ. Ριζόπουλον.
Μεγ∴ Επιθ∴ Φιλτ∴ Αδ∴ Κ. Θεμιστοκλέους.
Φιλτ∴ Αδ∴ Γ. Παπαχαραλάμπους.

2- Εισαγωγή επισκεπτών
Παρόντων 145 Αδ∴ ενεργών Μελών διαφόρων Στ∴ της Κύπρου και Ελλάδος, ών τα ονόματα αναγράφονται στο βιβλίον παρουσιών της Στ∴, άρχεται η εισαγωγή των υψηλών επισκεπτών ως ακολούθως:
α) Σεβ∴ και αντιπροσώποι των Αγγλικών Συμβολικών Στ∴.
β) Πρόεδροι και Επιθ∴ φιλοσοφικών εργαστηρίων.
γ) Σεβ∴ και Γενικοί Επιθ∴ των Ελληνικών Συμβ∴ Στ∴.
Ακολούθως εις την είσοδο του Ναού υποδέχθησαν την Επιτροπήν εγκαθιδρύσεως, αποτελούμενη εκ του Ενδοξ∴ Μεγ∴ Διδ∴ Αδ∴ Γ. Σεργόπουλου, του Ενδοξ∴ Μεγ∴ Γεν∴ Γραμμ∴ Φιλτ∴ Αδ∴ Χρ. Ριζόπουλου και του Μεγ∴ Κρατ∴ Επιθ∴ Αδ∴ Δ. Κακαθύμη, ο Αδ∴ Σεβ∴και οι Αδ∴ Α’ και Β’ Επ∴. Ο Αδ∴ Σεβ∴ παρέδωσε τας Σφύρας του Εργαστηρίου εις τον Μεγ∴ Διδ∴ ο οποίος μετά των λοιπών διακεκριμμένων Αδ∴ κατευθύνθησαν προς την Ανατολήν, όπου ο Αδ∴ Μεγ∴ Διδ∴ κατέλαβεν την Εδρα του Σεβ∴ παρακαλέσας εν συνεχεία τον Αδ∴ Μεγ∴ Γεν∴ Γραμμ∴ να καταλάβη την Εδρα του Α’ Επ∴ και τον Μεγ∴ Κρατ∴ Επιθ∴ την Εδραν του Β’ Επ∴.
3- Εργασίαι:
Άρχονται αι εργασίαι της εγκαταστάσεως των Αρχών της Νέας Στ∴.
Ο Μεγ∴ Διδ∴ ως πρόεδρος της υπό εγκαθίδρυσιν επιτροπής προσκαλεί προ του Βωμού τον Σεβ∴ και ακολούθως τον Α’ και Β’ Επ∴ όπως ομόσωσι τους οικείους όρκους συμφώνως προς τον Γενικόν Κανονισμόν.
Ευθής αμέσως ο Μεγ∴ Διδ∴ ανέλυσεν εν συντομία τους λόγους της ιδρύσεως της Νέας Στ∴, η οποία ως ετόνισεν θα είναι εις θέσιν να περιλάβει εις τους κόλπους της Μέλη από όλας τας Στ∴ της Κύπρου. Κύριος και βασικός σκοπός της Νέας Στ∴ είναι η μελέτη και συγγραφή Τεκτονικών εργασιών. Τόνισεν εις την συνέχεια ο Μεγ∴ Διδ∴ ότι η Νέα Στ∴ θα έχει ανοικτάς τας θύρας εις όλους που φιλοδοξούν να προσφέρουν πνευματικήν εργασίαν και οι οποίοι είναι απαραίτητον να διαθέσουν προς τον σκοπόν αυτόν τον απαιτούμενον χρόνον, δύνανται δε να είναι ούτοι Μέλη δύο Στ∴. Ακολούθως ο Μεγ∴ Διδ∴ ανέφερεν ότι ο τίτλος της νέας Στ∴ αποτελεί έκφρασιν του συνόλου των εν Κύπρω Στ∴ και υπ’ αυτάς τας προϋποθέσεις ιδρύθει η Στ∴. Είμαι βέβαιος ετόνισεν ο Μεγ∴ Διδ∴ ότι θα τύχει η νέα Στ∴ της συμπαραστάσεως όλων των εν Κύπρω Στ∴ δια να δυνηθή να παράξει πνευματικόν έργον το οποίον να διαδοθεί εις ολόκληρον τον Ελληνικόν χώρον.
Τέλος εξέφρασεν την πεποίθησιν ότι ο Βενιαμίν των Στ∴ της Κύπρου θα βοηθήσει προς το ιερόν Τετραγράμματον.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος Μεγ∴ Διδ∴ εκάλεσεν τους Αδ∴ Α’ και Β’ Επ∴ να τον βοηθήσουν εις την εγκαθίδρυσιν του Νέου εργαστηρίου υπό το όνομαν ΚΟΙΝΟΝ ΚΥΠΡΙΩΝ υπ’ αρ. 126, όπερ και έγινεν.
Προσεφώνησεν εν συνεχεία ο Μεγ∴ Διδ∴ δια μεστών λόγων τον Σεβ∴ και Α’ και Β’ Επ∴ τονίσας εις αυτούς τας ευθύνας και τα καθήκοντα των, είμαι όμως εσυνέχισεν ο Μεγ∴ Διδ∴ βέβαιος ότι με τα προσόντα τα οποία κατέχετε θα φανήτε αντάξιοι του έργου που αναλαμβάνετε.
Καλεί εις την συνέχειαν ο Μεγ∴ Διδ∴ προ του Βωμού του υπολοίπους αξιωματικούς διά να ομόσωσι τον σχετικόν όρκον.
Παραδίδει ακολούθως ο Μεγ∴ Διδ∴ την σφύραν εις τον Σεβ∴ και οι νέοι Επ∴ αναλαμβάνουν τας θέσεις των. Λαβών ακολούθως τον λόγον ο Σεβ∴ εκ μέρους των Αξ∴ της Στ∴«ΚΟΙΝΟΝ ΚΥΠΡΙΩΝ» αναφέρει ότι αποτελεί τιμή η παρουσία των Φιλτ∴ Αδ∴ Μεγ∴ Διδ∴ και Μεγ∴ Γραμμ εις∴ την εγκαθίδρυσιν της Στ∴ και τους διαβεβαιεί ότι η Νέα Στ∴ θα τηρήσει τους σκοπούς τους οποίους ανέλαβεν. Εξήγησε εις την συνέχεια τους λόγους που ώθησαν την Νέαν Στ∴ να εκλέξει την ονομασίαν «ΚΟΙΝΟΝ ΚΥΠΡΙΩΝ» και ανέφερεν και τα εξής:
α) Εκφράζομεν τιμήν και ευχαρίστησιν πρός τον Φιλτ∴ Αδ∴ Γεν∴ Γραμμ∴ Χρ. Ριζόπουλον δια την υλοποίησιν των προσπαθειών του προς ίδρυσιν της νέας Στ∴.
β) Τιμήν και έπαινον εις τον Μεγ∴ Επιθ∴ Φιλτ∴ Αδ∴ Κώσταν Θεμιστοκλέους ο οποίος με πραγματικόν ζήλον ανέλαβεν την ίδρυσιν της Στ∴.
γ) Έπαινον εις όλα τα ιδρυτικά Μέλη της Νέας Στ∴ διά τας προσπαθείας των διά την ίδρυσιν της Στ∴.
δ) Ευχαριστίες προς τον Κρατ∴ Μεγ∴ Επιθ∴ Φιλτ∴∴ Αδ∴Δ. Κακαθύκην δια την συμμετοχήν του εις την επιτροπήν εγκαθίδρυσεως της Στ∴.
ε) Ευχαριστίες προς την Σεπ∴ Στ∴ ΑΔΩΝΙΣ δια την οικονομικήν βοήθειαν που προσέφερε και εξακολουθεί να προσφέρη προς την Νέαν Στ∴. Ευχαριστίες επίσης και προς την Σεπ∴ Στ∴ ΣΟΛΩΝ.
στ) Θερμές ευχαριστίες εξέφρασεν ο Αδ∴ Σεβ∴ πρός όλους τους Τεκτ∴ που κατά διαφόρους τρόπους προσέφεραν βοήθειαν εις την Νέαν Στ∴.
η) Ευχαριστίες και ευγνωμοσύνην εκφράζομεν προς τον Μεγ∴ Διδ∴ Φιλτ∴ Αδ∴ Γ. Σεργόπουλον δια την τιμήν που μας προσέφερεν αναλαμβάνοντας το έργον της εγκαθιδρύσεως της Νέας Στ∴.

Περαίνων ο Αδ∴ Σεβ∴ ανέφερεν ότι τα μέλη της Νέας Στ∴ επικαλούνται την βοήθειαν όλων δια την ευόδωσιν του έργου της.
Εν συνεχεία ο Αδ∴ Σεβ∴ δίδει τον λόγον εις τον Αδ∴ Ρητ∴ Κώστα Μιχαηλίδην, όστις ωμίλησεν εν συντομία διά την Κοσμολογία και Πολιτική φιλοσοφία του Ζήνωνα του Κιτιέα. Ανέφερεν μεταξύ άλλων ο Αδ∴ Ρητ∴ ότι θα μπορούσε να λεχθή ότι ο Κύπριος αυτός Φιλόσοφος είναι ένας πρόδρομος του Τεκτονισμού. Ο Κόσμος κατά τον Ζήνωνα είναι μία πεπερασμένη σφαίρα που κυβερνιέται από τον νουν και του οποίου η αρμονία και η τάξη είναι ορατή παντού. Η Στωϊκή φιλοσοφία προετοιμάζει το Τεκτονικόν άγγελμα της αδελφοσύνης των ανθρώπων και γίνεται πρόδρομος των επαναστατικών κινημάτων των νεοτέρων χρόνων, που αποδεσμεύουν τον άνθρωπον από τας φυλετικάς και ταξικάς προκαταλήψεις.
Υπεσχέθη δε εν τέλη ο Αδ∴ Ρητ∴ ότι θα αναπτύξη το ως άνω θέμα εν καιρώ.
Ακολούθως ο Αδ∴ Σεβ∴ διά προφορικής αγγελίας εζήτησεν όπως του επιτραπή ίνα δοθεί τιμητική διάκρισις ως επιτίμων Μελών του Νέου Εργαστ∴ εις τους Φιλτ∴ Αδ∴ Μεγ∴ Διδ∴ και Μεγ∴ Γραμμ∴. Κατ’ αρχήν έγινε αποδεκτή η πρότασις μετ’ ευχαριστήσεως νοουμένου ότι τούτο θα ζητηθή επισήμως από την Μεγ∴ Στ∴ της Ελλάδος συμφώνως προς τους Κανονισμούς.

4- Πάσα άλλη εργασία
Ερωτήσαντος του Αδ∴ Σεβ∴ αν έχει τις να προτείνει τι υπέρ του Τάγμ∴ εν γένει ή της Στ∴ ιδιαιτέρως, γίνονται αι εξής σύντομοι ευχαριστίαι πρός τον Φιλ∴τ Αδ∴ Σεβ∴ και τους λοιπούς Αξιωμ∴ και εξεφράσθησαν ευχαί όπως η Νεα Στ∴ φανεί αντάξια του έργου που ανέλαβεν:
α) Εκ μέρους των εν Ενεργεία Σεβ∴.
β) Εκ μέρους του Υπάτου Συμβ∴.
γ) Εκ μέρους των Μεγ∴ Επιθ∴.
δ) Εκ μέρους της Αγγλικής Στ∴Louzinian.
ε) Εκ μέρους της Σεπ∴ Στ∴St. Paul.
στ) Εκ μέρους της Σεπ∴ Στ∴ ΟΣΙΡΙΣ Αθηνών.
η) Εκ μέρους της Σεπ∴ Στ∴ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ Αθηνών.
Αναγιγνώσκεται συγχαρητήριο τηλεγράφημα του Φιλτ∴ Αδ∴ Σεβ∴ Δημήτριου Ηλία της Σεπ∴ Στ∴ ΠΛΕΙΑΔΟΣ.

5- Κυκλοφορία του Σακκ∴ των Προτ∴και του Κορμ∴ της Αγαθ∴
Περιαχθέντος τέλος κατά τα ειωθότα του Σακκ∴ των Προτ∴ και του κορμού της Αγαθ∴, ο μεν πρώτος επέστρεψεν κενός ο δε Κορμ∴ της Αγαθ∴ εβλάστησεν όστρακα 525.

6- Λήξις εργασιών
Μη υπαρχουσών άλλων εργασιών κλείουν αύται κατά τους συνήθεις τύπους διά να απέλθωσιν κατ’ αρχήν οι Φιλτ∴ Αδ∴ Μεγ∴ Διδ∴ και Μεγ∴ Γραμμ∴ ακολούθως οι Αδ∴ επισκέπται εν ειρήνη και εχεμυθεία δια να συναντηθούν όλοι και πάλιν εις το ποτήριον Αγάπης.

Ο Σεβ∴ Κ Χρυσάνθης
Ο Ρητ∴ Κ. Μιχαηλίδης
Ο Γραμ∴ Σφρ∴ Ι. Μελιφρονίδης