Συνέντευξη του Μεγάλου Διδασκάλου στις 7 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Μεγάλος Διδάσκαλος της Κύπρου δίνει συνέντευξη στο κανάλι “Masonic Forum” στο YouTube, στις 7 Σεπτεμβρίου 2021