ΣΕΠΤΗ ΣΤΟΑ ΚΙΝΥΡΑΣ Αρ. 3

Η Στ. “Κινύρας” ιδρύθηκε στην πόλη της Πάφου, στις 21 Απριλίου 1923 από τους αδελφούς της Στοάς Ζήνων, Λεμεσού.

Η Στοά ήταν υπο την αρμοδιότητα της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος και ο πρώτος σεβάσμιος ήταν ο Αδ. Ζαφείριος Μαλαματένιος, ο οποίος εγκαταστάθηκε από τον Αδ. Χριστοφόρο Τορναρίτη με τις εξουσίες που κατείχε από την Μεγάλη Στοά της Ελλάδος.

Το όνομα «Κινύρας» είχε επιλεχτεί από τους ιδρύοντες αδελφούς και βασίστηκε στα Αρχαία Μυστήρια. Ο Κινύρας ήταν ο πρώτος ιερέας του ναού της Αφροδίτης και γενάρχης του ιερατικού γένους των Κινυράδων. Ήταν επίσης ο μυθικός βασιλιάς της Κύπρου με έδρα την Πάφου. Αυτός καθιέρωσε την μυστηριακή λατρεία του Άδωνη και οι τελετές ήταν παρόμοιες με τα Αιγυπτιακά, Φοινικικά και Τεκτονικά μυστήρια.

Η πρώτη συνεδρίαση της Στοάς πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 1923 και έως το 1931 είχε παραχθεί ουσιαστική εργασία συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης του νυκτερινού σχολείου για μη προνομιούχους σπουδαστές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Παρείχε επίσης δωρεάν μεσημβρινά γεύματα δύο φορές την εβδομάδα.

Η Στοά στεγάστηκε σε κτήριο που παραχωρήθηκε δωρεά από τον Άδ. Παύλο Κυθρεώτη έως το 1966 οπότε ή Στοά απέκτησε το δικό της οίκημα επί της οδού Ερμού 5 στη Πάφο.

Κατά τις περιόδους από 1931 μέχρι 1937 και 1954 μέχρι 1959 ή Στοά παρέμεινε ανενεργός λόγω διαφόρων περιορισμών που επιβλήθηκαν από το βρετανικό καθεστώς.

Το κτίριο υπέστη σημαντικές ζημιές κατά τον σεισμό του 1996 και κατά συνέπεια είχε ανάγκη για ουσιαστικές εργασίες αποκατάστασης του. Η Στοά συνεχίζει στις μέρες μας να είναι εξαιρετικά ενεργή, πληθαίνουν οι στήλες με αδελφούς και παράγει σημαντικό πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο.