ΣΕΠΤΗ ΣΤΟΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ – ΑΜΑΘΟΥΣΙΑ Αρ.9

Ημερομηνία εγκαθιδρύσεως: 7η Απριλίου 2009

Ιδρυτικά μέλη:

Σεβ∴ Αδ∴ Φωτάκης Τ. Αποστολίδης

Σεβ∴ Αδ∴ Γιαννάκης Κ. Οικονόμου

Σεβ∴ Αδ∴ Ανδρέας Λ. Μιχαηλίδης

Σεβ∴ Αδ∴ Νίκος Ζ. Νικολαΐδης

Σεβ∴ Αδ∴ Αλέξανδρος Α. Φυλακτού

Αδ∴ Στέλιος Γ. Ορφανίδης

Σεβ∴ Αδ∴ Αντώνης Ν. Χατζηγιαννάκης

Αδ∴ Νεόφυτος Ν. Νεοφύτου

Διατελέσαντες Σεβάσμιοι:

2009 – 2010  Σεβ∴ Αδ∴ Γιαννάκης Κ. Οικονόμου

2010 – 2011  Σεβ∴ Αδ∴ Ανδρέας Λ. Μιχαηλίδης

2011 – 2012  Σεβ∴ Αδ∴ Νίκος Ζ. Νικολαΐδης

2012 – 2014  Σεβ∴ Αδ∴ Αντώνης Ν. Χατζηγιαννάκης

2014 – 2016  Σεβ∴ Αδ∴ Αλέξανδρος Α. Φυλακτού

2016 – 2018  Σεβ∴ Αδ∴ Μιχάλης Κ. Χρίστου

2018 – 2020  Σεβ∴ Αδ∴ Μάριος Α. Κουβάς

Επίτιμό Μέλος:

Αδ∴ Μίμης Πλέσσα

Χαρακτηριστικά γεγονότα – Σημαντικά έργα: 

  • Φιλανθρωπική εκδήλωση με τον Αδ Μίμη Πλέσσα, όπου τα έσοδα ενίσχυσαν το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής – 2012
  • Ανοικτή εκδήλωση στο ΤΕΠΑΚ για τον Νίκο Καζαντζάκη – 2013
  • Συμβολή στη δημιουργία του Κυπριακού Τεκτονικού Ύμνου από τον Αδ Μίμη Πλέσσα
  • Κοινές Εργασίες Διδυμοποίηση με την Σ ΣτΕυρώπη Αρ. 57 εν Αν Βρυξελλών (Λεμεσός 2016 – Βρυξέλλες 2017)

 

Συνολικός αριθμός μελών της Στοάς από της ιδρύσεώς της: 34

Ενεργά μέλη

Μαθητές – 4

Εταίροι – 0

Διδάσκαλοι – 14

Σύνολο – 18